Thử nghiệm lâm sàng

  • Thực hiện các nghiên cứu đa trung tâm, nghiên cứu cấp bộ, cấp thành phố, cấp cơ sở.
  • Ứng dụng các phương pháp điều trị mới.
  • Đội ngũ gồm các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ được đạo tạo bài bản và có kinh nghiệp hợp tác đa quốc gia.

Bệnh viện công đầu tiên được trao chứng nhận "Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng".

Các nghiên cứu đang tiến hành

Các nghiên cứu sắp tiến hành