Hội nghị Da liễu thẩm mỹ lần 3

Đăng ký đại biểu trực tuyến

Các mức phí:

– Trước 15/6/2019: Mức phí 2.000.000 đồng/ Đại biểu;

– Từ 16/6/2019 – 18/7: Mức phí 3.000.000 đồng/Đại biểu;

– Đăng ký tại chỗ: Mức phí 4.000.000 đồng/Đại biểu.

Cách đăng ký tham dự:

Chuyển khoản: BV Da liễu Trung ương.

Số TK: 116 000 104 012. Ngân hàng Viettin, Chi nhánh Hoàng Mai.

Đề nghị ghi rõ “TÊN CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ đóng tiền tham dự HNDLTM3”. Tiền mặt: Nộp lệ phí và nhận biên lai thu tiền tại Phòng Tài chính kế toán. Liên hệ ThS. Phạm Thị Nhài; Điện thoại: 098.312.0301.

Sau khi đóng tiền, đề nghị Đại biểu gửi bản copy Ủy nhiệm chi về Bệnh viện Da liễu Trung ương để ghi tên đăng ký. Cán bộ liên hệ CN. Trần Thanh Huyền, ĐT 0913128586 – Email huyentt263@gmail.com.