Chi phí

Quyết định về việc thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế từ ngày 20/08/2019 tại bệnh viện Da liễu trung ương