Chuyên môn

THÔNG TIN 28 DỊ NGUYÊN TRONG BỘ TEST ÁP TROLAB®

Test áp (Patch Tests) là xét nghiệm giúp xác định các nguyên nhân gây viêm da tiếp xúc. Xét nghiệm này sử dụng các dị nguyên đã pha chế sẵn, áp lên vùng da lành, mỗi dị nguyên một vị trí. Kết quả có thể đọc sau 24, 48, 72, 96 giờ.

Bộ test áp đang được thực hiện tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương gồm 28 loại, của hãng Trolab, Đức, là bộ dị nguyên cơ bản theo tiêu chuẩn châu Âu. Thông tin cụ thể từng dị nguyên như sau:


Tin bài: BS. Lê Huyền My, Khoa Xét nghiệm Huyết học miễn dịch giải phẫu bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Đăng tin: Phòng CNTT&GDYT