Thông báoTin hoạt động

Thông báo: Về việc mời đăng bài Tạp chí da liễu học số 34

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ “DA LIỄU HỌC VIỆT NAM”

                                               

Tạp chí “Da liễu học Việt Nam” (Tiếng Anh: Vietnamese Journal of Dermatology and Venereology) thuộc Hội Da liễu Việt Nam, xuất bản 3 tháng một số bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Các bài báo về nghiên cứu khoa học được bình duyệt (peer review) một cách nghiêm ngặt với ít nhất là 3 chuyên gia.

Ngoài ra, tạp chí còn nhận đăng các bài tổng quan, giới thiệu bệnh nhân đặc biệt, diễn đàn, tin tức, thông báo khoa học, hội nghị chuyên ngành…

 1. Quy định gửi bài đăng Tạp chí
 • Bài gửi đăng tạp chí Da liễu học Việt Nam phải có nội dung mới, liên quan đến chuyên ngành Da liễu và chưa đăng ở bất kỳ tạp chí khoa học nào.
 • Tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung bài báo và quyền tác giả.
 • Bài viết rõ ràng, theo cấu trúc quy định (xem mục dưới), không quá 10 trang A4, soạn thảo trên Word, định dạng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1,2, lề trái 3 cm, lề trên, dưới và phải 2 cm. Bài viết được chia thành các mục, tiểu mục đánh số theo thứ tự: 1, 1.1, 1.1.2. 2, 2.1…
 • Bài không được đăng tạp chí, không gửi lại bản thảo.
 • Bài gửi cho Ban Thư ký theo địa chỉ email: rosenguyen.tm@gmail.com – SĐT: 0936551081 kèm theo địa chỉ, số điện thoại của tác giả cần liên hệ.
 1. Quy định cấu trúc bài báo khoa học
  • Tên bài: Không quá 20 từ, phải rõ ràng, phản ánh nội dung chính của bài báo.
  • Tên tác giả: Tác giả chính viết đầu tiên, không ghi học hàm, học vị kèm theo.
  • Tóm tắt: Tiếng Việt và Tiếng Anh (tóm tắt bằng tiếng Anh phải có cả tên bài và chuyển xuống cuối bài, sau phần Tài liệu tham khảo), không quá 300 từ, phản ánh ngắn gọn các phần: mục tiêu, đối tượng, phương pháp, kết quả, kết luận.
  • Từ khóa: Tối đa 5 từ, liên quan chính đến nội dung bài báo.
  • Đặt vấn đề: Nêu sự cần thiết, lý do nghiên cứu, nêu bối cảnh, thực trạng vấn đề nghiên cứu, mục tiêu của nghiên cứu.
  • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
 • Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
 • Cỡ mẫu, cách chon mẫu.
 • Thiết kế nghiên cứu.
 • Mô tả cụ thể phương pháp nghiên cứu.
  • Kết quả: Trình bày ngắn gọn, logic, các kết quả nghiên cứu có thể minh họa bằng bảng, biểu, sơ đồ, ảnh…
  • Bàn luận: Phân tích, lý giải các kết quả, biện luận, so sánh với các kết quả của tác giả khác. Giải thích kết quả bằng các giả dịnh và dự đoán.
  • Kết luận: Viết ngắn gọn, súc tích dựa trên các kết quả và bàn luận, cần bám sát mục tiêu của đề tài.
  • Tài liệu tham khảo:
 • Các tài liệu được liệt kê trong mục này phải có trong trích dẫn bài viết và ngược lại.
 • Thứ tự tài liệu tham khảo ghi trong mục này được xếp theo thứ tự trích dẫn xuất hiện trong bài báo
 • Nếu tài liệu có 3 tác giả: Viết đầy đủ 3 tác giả. Nếu trên 3 tác giả: viết tên 3 tác giả đầu tiên và kèm theo: và cộng sự (tiếng Việt) hoặc et al (tiếng Anh).
 • Thứ tự trích dẫn: Tên tác giả, năm xuất bản của bài báo (để trong ngoặc): (…) tên bài báo, tên tạp chí, số/tập, trang.
 • Nếu là sách: Tên tác giả sách (nếu sách chỉ có 1 tác giả) hoặc tên tác giả có bài/chương trong sách trích dẫn (nếu sách có nhiều tác giả), năm xuất bản sách, tên sách, nhà xuất bản, trang.
 • Số trích dẫn tài liệu tham khảo theo hệ thống AMA

 

Xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *