Hoạt động chungThông báoTin hoạt động

Thông báo tuyển sinh

Bệnh viện Da liễu Trung ương trân trọng thông báo tuyển sinh các lớp như sau:

Lớp ứng dụng Laser trong chuyên ngành Da liễu khóa 13: Xem tại đây

Lớp chăm sóc da thẩm mỹ khóa 7: Xem tại đây

Lớp Liệu pháp Meso trong thẩm mỹ da khóa 3: Xem tại đây

Lớp định hướng chuyên khoa Da liễu khóa 7: Xem tại đây