Bệnh viện Da liễu TWHoạt động chungThông báoTin hoạt động

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2), danh sách triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, hướng dẫn nộp lệ phí, nội dung ôn tập, thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2020

Thông báo: Xem chi tiết tại đây

1- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn (Vòng 2): Xem chi tiết tại đây

2- Danh sách triệu tập thí sinh dự xét tuyển phỏng vấn (Vòng 2): Xem chi tiết tại đây

3- Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức 2020 : Xem chi tiết tại đây