Hội nghị Da liễu thẩm mỹ lần 3

Liên hệ

Chương trình khoa học

BS Nguyễn Thị Tuyến

Tel: 0974 808 297

Email: drtuyen84@gmail.com

Tài trợ, Triển lãm

BS Vũ Thanh Tùng

Tel: 0913 525 861

Email: drtuyen84@gmail.com

Chương trình khoa học

Ms Thái Thu Hằng

Tel: 0989 323 813

Email: thaithuhang29490@gmail.com

 

DMC Vietnam

Ông Nguyễn Ngọc Khiêm 

Tel: 0933 802 588

DMC Vietnam

Bà Trương Thị Yến

Tel: 0388 072 078