Hoạt động Đảng - Đoàn thểTin hoạt động

Hội thi tuyên truyền “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh gắn với xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp trong ngành y tế”

Posted

Thực hiện Kế hoạch số 939/KH-BYT ngày 10/09/2018 của Bộ Y tế về tổ chức Hội thi tuyên truyền “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh gắn với xây dựng cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp trong ngành y tế”, công đoàn Bệnh viện Da liễu trung ương đã tổ chức vận động toàn thể cán bộ nhân viên, viên chức tìm hiểu, tham gia viết bài dự thi cũng như thực hiện lồng ghép tinh thần của Hội thi vào trong các hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

Giao tiếp ứng xử là phẩm chất không thể thiếu được của mỗi người cán bộ y tế qua phong cách ứng xử văn minh, phục vụ chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, luôn lấy người bệnh làm trung tâm trong quá trình khám chữa bệnh. Vì vậy vấn đề giao tiếp ứng xử hay còn gọi là phong cách thái độ phục vụ thật sự là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mà bất cứ một cơ sở khám chữa bệnh nói chung và mỗi nhân viên y tế nói riêng cần phải quan tâm và thực hiện trong quá trình hành nghề – Đó cũng là mục tiêu hoạt động của các cán bộ nhân viên và Ban lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Hội thi được tổ chức dưới 02 hình thức: Thi viết và sân khấu hóa , đã được các cán bộ nhân viên, viên chức trong bệnh viện hưởng ứng rất nhiệt tình. Kết quả cụ thể như sau: đã có 22 bài thi viết có chất lượng đại diện cho 22 tổ công đoàn của Bệnh viện dự thi và gửi về ban tổ chức Hội thi.

Không những thế, Bệnh viện còn hưởng ứng kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”của Bộ Y tế thông qua các hoạt động thiết thực để nội dung cuộc vận động đến gần với từng cán bộ y tế hơn như: lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt đông của Bệnh viện như trong các cuộc thi Cắm hoa nghệ thuật, các chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn, trong các buổi học tập, sinh hoạt khoa học…

Hội thi đã tạo nên một phong trào thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong toàn thể cán bộ viên chức trong bệnh viện, hạn chế các tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bài viết: BCH Công đoàn- BVDLTW