Tin hoạt độngTình nguyện vì cộng đồng

Hội nghị Cán bộ viên chức 2013

Một số hình ảnh tại hội nghị

PGS.TS Trần Văn Tiến – Phó giám đốc Bệnh viện tổng kết hoạt động của năm 2013 và phương hướng năm 2014

Bà Nguyễn Như Lan – Chủ tịch Công đoàn bệnh viện phát biểu tại hội nghị

Ông Đào Hữu Ghi – Ban thanh tra nhân dân Bệnh viện tổng kết công tác Thanh tra năm 2013

Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng phòng TCKT phát biểu công khai tài chính

Bà Trần Mẫn Chu – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc bệnh viện phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Hậu Khang – Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch hội nghị trả lời những câu hỏi của các đại biểu

Bà Đỗ Thu Hiền – Thư ký của Hội nghị đọc kết quả bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhiệm kỳ mới

Ban Giám đốc chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Thanh tra nhân dân của Bệnh viện

BAN CNTT