Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Lịch sử hình thành

Khoa KSNK bệnh viện Da liễu Trung ương được thành lập theo Quyết định số 197/QĐ-BVDLTW ngày 30/3/2015 của Giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương.

Tổ chức nhân sự

2.1. Các bộ phận
+ Tổ Hành chính - giám sát
+ Tổ Khử khuẩn - tiệt khuẩn
+ Tổ Giặt là đồ vải
+ Tổ Vệ sinh, quản lý chất thải
2.2. Nhân sự
Trưởng khoa: BSCKII Bùi Quang Hào
Phó trưởng khoa: Ths.Bs Trương Văn Huân
Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD Hà Thị Thu Hằng
04 kỹ sư, 01 hộ lý

Chức năng & Nhiệm vụ

Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có các chức năng và nhiệm vụ sau:
1.1. Chức năng:
- Tham mưu Ban Giám đốc, Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn (HĐKSNK) Bệnh viện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên y tế.
1.2. Nhiệm vụ:
- Xây dựng các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn phù hợp cho các Khoa, Phòng trong Bệnh viện theo quy định về KSNK của Bộ Y tế.
- Thực hiện công tác giặt là, khử khuẩn, tiệt khuẩn… và cung cấp kịp thời, đầy đủ các đồ dùng, dụng cụ thiết bị y tế cho các đơn vị.

- Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
+ Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
+ Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

- Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
- Quản lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường.

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi ăn, uống, chế biến thực phẩm trong bệnh viện.