Khoa Điều trị nội trú ban ngày

Lịch sử hình thành

Khoa Điều trị nội trú ban ngày thuộc Bệnh viện Da liễu Trung ương được thành lập từ ngày 02/01/2020.

 

Tổ chức nhân sự

Trưởng khoa: Ths.BS. Hoàng Thị Phượng

Phó Trưởng khoa: BS. Hoàng Văn Tâm

Ths.Bs. Trịnh Thị Linh

04 CN điều dưỡng, 02 điều dưỡng cao đẳng

02 Hộ lý

 

Chức năng & Nhiệm vụ

  1. Chức năng

Khoa Điều trị nội trú ban ngày là khoa lâm sàng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và giúp Giám đốc bệnh viện tổ chức thực hiện công tác khám và chữa bệnh trong bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Công tác chuyên môn:

- Tiếp nhận khám, chẩn đoán, tư vấn và theo dõi điều trị bệnh nhân bị bệnh Tổ chức liên kết tự miễn: Lupus ban đỏ hệ thống, Xơ cứng bì, Viêm da cơ, Viêm đa cơ, Hội chứng Overlap, bệnh Tổ chức liên kết hỗn hợp, Vảy nến …

- Điều trị bệnh Tự miễn, Vảy nến bằng thuốc sinh học...

- Điều trị các bệnh da bằng ánh sáng như Vảy nến, Bạch biến...

- Điều trị các bệnh nhân cần điều trị theo dõi trong ngày từ phòng khám chuyển đến như: Mày đay, Chốc, Giang mai, Lậu …

- Phối hợp với khoa Xét nghiệm, duy trì, phát triển những xét nghiệm chuyên sâu phục vụ việc chẩn đoán, điều trị.

- Nghiên cứu và áp dụng phương pháp điều trị mới vào điều trị các bệnh hệ thống.

2.2. Nghiên cứu khoa học

- Tham gia các đề tài cơ sở, tiến hành thực hiện các đề tài liên quan đến nhóm bệnh tự miễn, bệnh vảy nến và điều trị bệnh da bằng ánh sáng.

- Phối hợp với phòng đào tạo và các khoa phòng khác, tham gia nghiên cứu các đề tài cấp bộ và cấp nhà nước của Bệnh viện.

2.3. Đào tạo

- Phối hợp với trường Đại học Y Hà nội, tham gia đào tạo các đối tượng bác sỹ đa khoa, chuyên khoa cấp 1, cấp 2, điều dưỡng.

- Đào tạo các đối tượng gửi về học kèm cặp.

2.4.  Chỉ đạo tuyến:

Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến tham gia đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật nhằm phát hiện, điều trị, quản lý bệnh nhân tự miễn và vảy nến cho các bệnh viện, trung tâm tuyến dưới.

2.5. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức y tế quốc tế và các nhà khoa học ngoài nước nhằm trao đổi chuyên môn, thực hiện các đề tài liên kết.