Kết quả lấy phiếu ý kiến xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

Căn cứ Nghị định 41/2015/ NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính Phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; Kế hoạch số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 […]

Hội nghị Da liễu Miền Bắc 17/4/2019

Posted Posted in Hội nghị - Hội thảo, Hội nghị Da liễu miền Bắc, Thông báo

Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp cùng Bệnh viện Da liễu Thái Bình tổ chức hội nghị Da liễu miền Bắc “Cập nhật quản lý, điều trị các bệnh lý da và thẩm mỹ da” vào ngày 17/04/2019 tại Thành phố Thái Bình. Trân trọng thông báo.