Khoa xét nghiệm Huyết học - Sinh hóa - Miễn dịch và Giải phẫu bệnh

Ths.Bs. Phạm Đình Hòa

Quá trình đào tạo:

  • Tốt nghiệp Đại học Y đa khoa năm 2009
    Tốt nghiệp Nội trú da liễu năm 2012
    Tốt nghiệp ĐHCK Giải phẫu bệnh 2015
    Tốt nghiệp chuyên ngành Giải phẫu bệnh tại Nhật 2016

Giải thưởng:

  • Bằng khen Bộ Y tế về sáng tạo tuổi trẻ
  • Chứng nhận Giải phẫu bệnh Da liễu của Hội Da liễu Châu Á