Chi phí

Danh mục vật tư y tế

Posted
 STT  Tên hàng hóa  Quy cách  ĐVT  Đơn giá
       1  Áo PTV 40 gram/m2, VT  1 cái/ gói  cái              13,880
       2  Băng co dãn
10cm x 10m
 1 cuộn / hộp  Cuộn            174,700
       3  Băng cuộn nhỏ 5cmx2,5m  19 cuộn/gói  Cuộn                   510
       4  Băng cuộn to 10cmx5m  10 cuộn/gói  Cuộn                1,554
       5  Băng dính lụa
5cm x 5m
 Hộp / 1 cuộn  Cuộn              34,800
       6  Băng keo cá nhân  Hộp / 102 miếng  Hộp              49,000
       7  Băng thun 10cm x4,5m  1 cuộn/ gói  cuộn              15,000
       8  Bộ dây truyền dịch kim thường Kim 21G  2 bộ/gói  Bộ                3,150
       9  Bơm tiêm nhựa vô trùng 50ml  1 cái/gói  Cái                4,095
     10  Bơm tiêm nhựa vô trùng 10ml  1 cái/gói  Cái                   899
     11  Bơm tiêm nhựa vô trùng 1ml  100 cái/hộp  Cái                   525
     12  Bơm tiêm nhựa vô trùng 20ml  1 cái/gói  Cái                1,785
     13  Bơm tiêm nhựa vô trùng 5ml  100 cái/hộp  Cái                   567
     14  Bông mỡ  1 kg/ gói  kg              90,005
     15  Bông thấm nước  1 kg/ gói  kg            120,005
     16  Bông tiêm 2x2cm, VT  50gr/ gói  kg            172,000
     17  Bôt bó POP BAN DGEE 15 cm  12 cuộn/ túi  Cuộn              12,600
     18  Cassette nhựa chuyển bệnh phẩm  500 cái/ Hộp  cái                1,780
     19  Chỉ Ethibond 2.0  10 sợi/vỉ (6 vỉ/hộp)  Sợi              88,500
     20  Chỉ Ethibond 3.0  10 sợi/vỉ (6 vỉ/hộp)  Sợi              88,500
     21  Chỉ không tiêu số 2/0 sợi dài 75cm, kim tam giác 26mm, độ cong 3/8  12 sợi/hộp  Sợi              16,800
     22  Chỉ không tiêu số 3/0 sợi dài 75cm, kim tam giác 26mm, độ cong 3/8  12 sợi/hộp  Sợi              16,800
     23  Chỉ không tiêu số 4/0 sợi dài 75cm, kim tam giác 18mm, độ cong 3/8  12 sợi/ hộp  Sợi              17,500
     24  Chỉ không tiêu số 5/0 sợi dài 75cm, kim tam giác 16mm, độ cong 3/8  12 sợi/ hộp  Sợi              19,900
     25  Chỉ không tiêu số 6/0 sợi dài 75cm, kim tam giác 13mm, độ cong 3/8  12 sợi/ hộp  Sợi              38,100
     26  Chỉ không tiêu số 7/0 sợi dài 75cm, kim tam giác 13mm, độ cong 3/8  40 sợi/hộp  Sợi              45,570
     27  Chỉ PDS II 2.0  36 sợi/hộp  Sợi            152,300
     28  Chỉ PDS II 3.0  36 sợi/hộp  Sợi            147,000
     29  Chỉ PDS II 4.0  36 sợi/hộp  Sợi            141,800
     30  Chỉ PDS II 5.0  36 sợi/hộp  Sợi            147,000
     31  Chỉ tiêu chậm số 2/0 sợi dài 75cm, kim tròn 26mm, độ cong 1/2 vòng  12 sợi/ hộp  Sợi              23,000
     32  Chỉ tiêu chậm số 3/0 sợi dài 75cm, kim tròn 26mm, độ cong 1/2 vòng  12 sợi/ hộp  Sợi              27,000
     33  Chỉ tiêu chậm số 4/0 sợi dài 75cm, kim tròn 26mm, độ cong 1/2 vòng  12 sợi/ hộp  Sợi              24,000
     34  Chỉ tiêu chậm số 5/0 sợi dài 75cm, kim tam giác 12mm, độ cong 3/8 vòng  12 sợi/hộp  Sợi              47,040
     35  Chỉ tiêu chậm số 6/0 sợi dài 75cm, kim tam giác 12mm, độ cong 3/8 vòng  12 sợi/hộp  Sợi              47,040
     36  Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 2/0, sợi dài 75cm, kim tròn 26mm, độ cong 1/2  36 sợi/hộp  Sợi              57,540
     37  Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 3/0, sợi dài 75cm, kim tròn 26mm, độ cong 1/2  12 sợi/ hộp  Sợi              57,000
     38  Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0, sợi dài 75cm, kim tròn 17mm, độ cong 1/2  36 sợi/hộp  Sợi              62,790
     39  Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 5/0, sợi dài 75cm, kim tròn 17mm, độ cong 1/2  12 sợi/ hộp  Sợi              69,000
     40  Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 6/0, sợi dài 45cm, kim tròn 12mm, độ cong 1/2  36 sợi/hộp  Sợi              92,715
     41  Cồn 70 độ  05 lít/can  Lít              21,340
     42  Cồn 90 độ  05 lít/can  Lít              23,100
     43  Cryo box (hộp đựng âm sâu)-80  100 vị trí  Cái            127,600
     44  Cryotube Ống Cryovial 2ml nắp xoáy, đóng gói 500 cái/túi  500 cái/túi  Cái                2,310
     45  Dao cạo nấm  01 cái  Cái              48,000
     46  Đầu côn trắng 0.5 – 10ul  1000 cái/túi  Cái                   320
     47  Đầu côn vàng 200ul chia vạch  1000 cái/túi  Cái                   158
     48  Đầu côn xanh 1000ul  500 cái/túi  Cái                      88
     49  Đầu nối 3 chạc truyền TM  1 cái/túi  Cái                5,000
     50  Dây garo nhỏ  10 cái/túi  Cái                1,780
     51  Dây thở oxy hai nhánh  1cái/túi  Chiếc                4,410
     52  Điện cực tim  50 cái/túi  Cái                1,470
     53  Filter tip (đầu côn có màng lọc) 10µl  Hộp/ 96 cái  Hộp            138,000
     54  Filter tip (đầu côn có màng lọc) 200µl  Hộp/ 96 cái  Hộp            138,000
     55  Gạc phẫu thuật N1 7x11x12 lớp, VT  1 cái/ gói  cái                   505
     56  Gạc phẫu thuật ổ bụng 30x40cmx6 lớp, VT  5 cái/ gói  cái                4,180
     57  Găng khám  50 đôi/hộp  Đôi                   970
     58  Găng PT số 7 (vô trùng) (Găng phẫu thuật số 6,5-7-7,5-8)  50 đôi/hộp
300 đôi/thùng
 Đôi                3,780
     59  Giấy in ảnh siêu âm  10 cuộn/Hộp  Hộp        1,258,000
     60  Giấy in nhiệt cho máy tổng phân tích nước tiểu  Khổ 55-58mm  Cuộn                9,030
     61  Hộp lồng petri nhựa phi 9cm vô khuẩn  10 đĩa/túi  Đĩa                2,100
     62  Khăn đắp PT 80x80cm, VT  1 cái/ gói  cái                3,088
     63  Khẩu trang 3 lớp, 4 dây, VT  50 cái/ hộp  cái                1,300
     64  Khẩu trang 3 lớp, 2 dây, VT  50 cái/ hộp  cái                   630
     65  Khẩu trang chống độc (than hoạt)  50cái/hộp  cái                   945
     66  Kim cánh bướm G23  100 cái/hộp  Cái                1,113
     67  Kim chích máu  200 cái/hộp  Cái                   135
     68  Kim chọc dò tủy sống 25G  50 cái/hộp  Cái              19,500
     69  Kim luồn số 22G  50 cái/hộp  Cái                8,600
     70  Kim tê 27G x 13/16  100 cái/hộp  Cái                1,490
     71  Kim tiêm nhựa vô trùng G20  100 cái/hộp  Cái                283.5
     72  Lam hóa mô miễn dịch  100 cái/hộp  Cái                6,850
     73  Lam kính 7102  72 cái/hộp  Hộp              13,650
     74  Lamen (22x22mm)  1000 cái/ Hộp  hộp            300,000
     75  Lamen 22x40mm  1000 cái/ Hộp  hộp            600,000
     76  Lưỡi dao cắt bệnh phẩm sinh thiết  50c/hộp  cái              58,300
     77  Lưỡi dao mổ số 10 đầu nhọn  100 cái/hộp  Cái                6,650
     78  Lưỡi dao mổ số 11 đầu nhọn  100 cái/hộp  Cái                6,650
     79  Lưỡi dao mổ số 15 đầu tù  100 cái/hộp  Cái                6,650
     80  Mask oxy  50 cái/thùng  Cái              10,500
     81  Mỏ vịt nhựa  250 cái/thùng  Cái                2,940
     82  Mũ PTV, VT  100 cái/ hộp  cái                   735
     83  Nước cất 2 lần  20 lít/can  Lít                8,925
     84  Ống chống đông chân không Lithium Heparin 3ml  100 cái/hộp  cái                1,869
     85  Ống chống đông Heparine  100 cái/hộp  Cái                   900
     86  Ống đông máu Cittrat  100 cái/hộp  Cái                   900
     87  Ống đựng máu EDTA k3, 2ml  100 cái/hộp  Cái                1,806
     88  Ống lấy máu đông nhựa có hạt kéo huyết tương  100 cái/hộp  cái                   900
     89  Ống máu lắng, Ống thủy tinh 1,28ml/8*120 mm, 3,2%, nắp chân không  100 cái/hộp  Cái                4,830
     90  Ống nội khí quản các cỡ  10cái/hộp  cái              12,600
     91  Ống tan huyết thuỷ tinh (cỡ 12×80)  2000 cái/hộp  Cái                   340
     92  Ống thuỷ tinh 16 x 100  1000 cái/hộp  cái                3,150
     93  Ống thuỷ tinh 18 x 180  1000 cái/hộp   cái                3,360
     94  Phim XQ laser 20x25cm  125 tờ/ hộp  Hộp        2,250,000
     95  Phim XQ laser 25x30cm  125 tờ/ hộp  Hộp        3,400,000
     96  Pipet paster  500 cái/hộp  Cái                   660
     97  Plate nhựa đáy chữ U  96giếng/ plate  Phiến              17,325
     98  Que đè lưỡi dùng 1 lần  100 cái/hộp  Hộp              23,625
     99  Que gỗ làm XN Pafmia ( Spatula)  100 cái/hộp  Hộp              63,000
   100  Sond dạ dày các cỡ  1 cái/túi  Cái                4,650
   101  Sond hút nhớt các cỡ  10 cái/túi  Cái                2,320
   102  Sonde foley các cỡ  10 cái/hộp  Chiếc                9,440
   103  Tube Eppendorf 1.5/1.7 ml  Gói/1000 cái  Gói            198,000
   104  Tube PCR 0,2 ml, flat cap, free Rnase/Dnase/DNA/endotoxin/PCR inhibitor  Hộp/ 1000 cái  Hộp            900,000
   105  Túi đựng nước tiểu  50 cái/túi  Cái                4,100