Hoạt động chungTin hoạt động

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

     Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 30/11/2017 của Quận ủy Đống Đa về Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, ngày 28/12/2017, Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

    Tham dự Hội nghị, về phía Bệnh viện có đồng chí Nguyễn Văn Thành – phó Giám đốc Bệnh viện; Báo cáo viên tại Hội nghị là đồng chí Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ đảng viên và quần chúng ưu tú của Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Đồng chí Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trình bày Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

     Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Ngọc trình bày nội dung chính các Nghị quyết, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng:

1. Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

2. Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

3. Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

4. Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”

     Bằng những ví dụ cụ thể, sinh động về tình hình thực tế trong nước và nước ngoài xoay quanh nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 6, đồng chí Phạm Ngọc đã giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú tại Bệnh viện có thể nắm được thực trạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp cũng như thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số của đất nước ta trong tình hình mới từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết là cần có sự thay đổi mang tính đột phá cả tư duy và hành động với những bước chuyển mình mạnh mẽ mới có thể đưa đất nước ta phát triển đồng hành cùng với sự phát triển của Thế giới.


Toàn cảnh hội nghị

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành đã khẳng định thông qua Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Có thể thấy, 4 nghị quyết mà hội nghị Trung ương đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra. Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ tiếp tục triển khai nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết và cụ thể thành chương trình hành động của Đảng bộ. Đồng thời, các chi bộ tiếp tục triển khai quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 tại sinh hoạt chi bộ.


 

 

Bài: Đ/c Huỳnh Thị Đào, Đảng uỷ viên Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương

Ảnh, đăng tin: Phòng CNTT&GDYT