Lưu trữ Bài Nghiên cứu Khoa học - Bệnh viện da liễu trung ương
Dermo BCC
Dang Thi Luong, Pham Thi Minh Phuong, Nguyen Van Thuong, Tran Huu Bach, Hoang Van Tam, Tran Viet Duc, Nguyen Hong Son, Dinh Huu Nghi, Nguyen Huu Quang