Video

Chương trình LIVESTREAM: “Chăm sóc bảo vệ da mùa đông”. Chủ đề Kỳ 1 “Chăm sóc da đứng cách mùa hanh khô” THS.BS Hoàng Văn Tâm – Phó trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *