Đoàn thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Posted Posted in Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Tin hoạt động

Được sự nhất trí của Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện Quận Đống Đa, Ban thường vụ Quận Đống Đa. Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tham gia hiến máu tình nguyện để: nhằm bổ sung kịp thời sự khan hiếm máu trong việc cấp cứu […]