Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển viên chức; Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2020

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

Thông báo: Xem chi tiết tại đây Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển viên chức: Xem chi tiết tại đây Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức: Xem chi tiết tại đây

CẢNH BÁO: TÌNH TRẠNG GIẢ MẠO, TỰ Ý SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA BÁC SĨ BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG ĐỂ LỪA ĐẢO, TRỤC LỢI

Posted Posted in Hoạt động chung, Tin hoạt động

⚠️⚠️ CẢNH BÁO: TÌNH TRẠNG GIẢ MẠO, TỰ Ý SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA BÁC SĨ BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG ĐỂ LỪA ĐẢO, TRỤC LỢI. Những hành vi này là vi phạm pháp luật, vi phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Bộ luật […]

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế)

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động, Văn bản

Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế): Xem chi tiết tại đây

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2), danh sách triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, hướng dẫn nộp lệ phí, nội dung ôn tập, thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2020

Posted Posted in Bệnh viện Da liễu TW, Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

Thông báo: Xem chi tiết tại đây 1- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn (Vòng 2): Xem chi tiết tại đây 2- Danh sách triệu tập thí sinh dự xét tuyển phỏng vấn (Vòng 2): Xem chi tiết tại đây 3- Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét […]