Thông báo – Cập nhật lịch khám chữa bệnh tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (từ 10/8/2020)

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

  Bệnh viện Da liễu Trung ương xin thông báo tới Quý Bệnh nhân cập nhật lịch khám chữa bệnh từ ngày 10/8/2020. Theo đó, Bệnh viện Da liễu Trung ương tạm dừng khám chữa bệnh ngoài giờ buổi chiều, khoảng thời gian từ 16h30 đến 18h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. […]

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển viên chức; Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2020

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

Thông báo: Xem chi tiết tại đây Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển viên chức: Xem chi tiết tại đây Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức: Xem chi tiết tại đây

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế)

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động, Văn bản

Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế): Xem chi tiết tại đây

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2), danh sách triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, hướng dẫn nộp lệ phí, nội dung ôn tập, thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2020

Posted Posted in Bệnh viện Da liễu TW, Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

Thông báo: Xem chi tiết tại đây 1- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn (Vòng 2): Xem chi tiết tại đây 2- Danh sách triệu tập thí sinh dự xét tuyển phỏng vấn (Vòng 2): Xem chi tiết tại đây 3- Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét […]