Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển viên chức; Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2020

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

Thông báo: Xem chi tiết tại đây Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển viên chức: Xem chi tiết tại đây Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức: Xem chi tiết tại đây

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế)

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động, Văn bản

Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế): Xem chi tiết tại đây

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2), danh sách triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, hướng dẫn nộp lệ phí, nội dung ôn tập, thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2020

Posted Posted in Bệnh viện Da liễu TW, Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

Thông báo: Xem chi tiết tại đây 1- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn (Vòng 2): Xem chi tiết tại đây 2- Danh sách triệu tập thí sinh dự xét tuyển phỏng vấn (Vòng 2): Xem chi tiết tại đây 3- Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét […]

THÔNG BÁO – LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH DỊP KỶ NIỆM 30/4 VÀ 1/5

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

Bệnh viện Da liễu Trung ương xin trân trọng thông báo lịch khám chữa bệnh tại bệnh viện nhân dịp Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 như sau: 🔰 Các ngày 30/4, 1/5, 2/5, 3/5: Bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh ngoài […]