Thông báo: Bệnh viện Da liễu Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2020

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

THÔNG BÁO: BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 (DỰ KIẾN VÀO THÁNG 4/2020) VÀ DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM/SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TUYỂN DỤNG BỔ SUNG CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 Chi tiết xem tại: Thông báo tuyển dụng 2020 MẪU PHIẾU ĐĂNG […]

Kết quả lấy phiếu ý kiến xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13

Posted Posted in Hoạt động chung, Thông báo, Tin hoạt động

Căn cứ Nghị định 41/2015/ NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính Phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; Kế hoạch số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 […]