Thông báo Hội nghị Da liễu toàn quốc lần thứ Nhất

Posted Posted in Hoạt động chung, Hội nghị - Hội thảo 2021, Hội nghị Da liễu toàn quốc, Tin hoạt động

Nhằm nâng cao kiến thức, bổ sung thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị bệnh da, bệnh lây truyền qua đường tình dục và thẩm mỹ trong da liễu, Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Bệnh viện Da liễu tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Da liễu […]