Thông báo

Posted Leave a commentPosted in Hoạt động chung, Hội nghị - Hội thảo, Hội nghị - Hội thảo 2020, Thông báo, Tin hoạt động

HỘI NGHỊ DA LIỄU TOÀN QUỐC THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG PHONG 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 Bệnh viện Da liễu Trung ương xin trân trọng thông báo Hội nghị Tổng kết Chương trình chống phong giai đoạn 2016 – 2020 và Hội nghị Da liễu […]