Tổng kết các lớp Định hướng chuyên khoa da liễu khóa 5, Ứng dụng Laser trong chuyên ngành da liễu khóa 12, Liệu pháp Meso trong thẩm mỹ da khóa 3 và Phẫu thuật da cơ bản khóa 2 tại BV Da liễu TW

Posted Posted in Hoạt động chung, Phòng Đào tạo, Tin hoạt động

Ngày 16/8/2019, Phòng Đào tạo – Trung tâm Đào tạo chỉ đạo tuyến Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức Tổng kết các lớp Định hướng chuyên khoa da liễu khóa 5, Ứng dụng Laser trong chuyên ngành da liễu khóa 12, Liệu pháp Meso trong thẩm mỹ da khóa 3 và Phẫu thuật […]

Tổng kết lớp “Chăm sóc da thẩm mỹ” khóa 6. Khai giảng 3 lớp “Ứng dụng laser trong chuyên ngành da liễu” khóa 13 – “Chăm sóc da thẩm mỹ” khóa 7 – “Liệu pháp Meso trong thẩm mỹ da” khóa 3

Posted Posted in Bệnh viện Da liễu TW, Hoạt động chung, Phòng Đào tạo, Tin hoạt động

Ngày 26/7/2019, được sự đồng ý của Ban Giám đốc bệnh viện, Giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, Phòng Đào tạo tổ chức Tổng kết lớp “Chăm sóc da thẩm mỹ” khóa 6, đồng thời khai giảng 3 lớp “Ứng dụng laser trong chuyên ngành da liễu” khóa 13 – “Chăm […]