Hoạt động chungTin hoạt động

Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức ký cam kết “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Thực hiện công văn số 876/BVDLTW-TCCB về việc tổ chức ký cam kết, thực hiện các nội dung cam kết theo QĐ số 2151/QĐ-BYT về việc triển hai thực hiện “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Ngày 12/7/2019, bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức lễ ký cam kết thực hiện giữa trưởng các khoa/phòng với Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện;giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với trưởng khoa/phòng và tổ trưởng Công đoàn.

PGS.TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Nội dung lễ ký cam kết gồm: Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thân thiện khi tiếp xúc với người bệnh, đại diện người bệnh; sẵn lòng chỉ dẫn, tư vấn, chăm sóc tận tình người bệnh; không nhận tiền, quà của người bệnh; tôn trọng, đoàn kết chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp,… Lễ ký kết đã cho thấy quyết tâm cao của cán bộ nhân viên bệnh viện Da liễu Trung ương trong việc thực hiện chủ trương hướng tới sự hài lòng của người bệnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ y tế trong mắt nhân dân.

Mục đích của việc triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế Bệnh viện Da liễu Trung ương, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh; cũng như tạo điều kiện tốt, thuận lợi để người dân trên cả nước tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Bệnh viện Da liễu Trung ương luôn lấy người bệnh là trung tâm để phục vụ.

BSCKII. Trịnh Thị Phượng- Trưởng phòng TCCB phát biểu tại buổi lễ

Cán bộ CC-VC-NLĐ ký cam kết với trưởng khoa/phòng và tổ trưởng Công đoàn.

Bài viết: BCH Công đoàn

Đăng bài & ảnh: Phòng CTXH