Hội nghị - Hội thảoHội nghị Da liễu miền BắcThông báo

Hội nghị Da liễu Miền Bắc 17/4/2019

Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp cùng Bệnh viện Da liễu Thái Bình tổ chức hội nghị Da liễu miền Bắc “Cập nhật quản lý, điều trị các bệnh lý da và thẩm mỹ da” vào ngày 17/04/2019 tại Thành phố Thái Bình. Trân trọng thông báo.