Bệnh viện Da liễu TWHoạt động chungTin hoạt động

Thông báo tuyển sinh

Bệnh viện Da liễu Trung ương thông báo tuyển sinh các lớp sau:

1- Lớp liệu pháp Meso trong thẩm mỹ da khóa 5:

Xem chi tiết tại đây

2- Lớp chăm sóc da thẩm mỹ khóa 9:

Xem chi tiết tại đây

3- Lớp Phẫu thuật da cơ bản khóa 4:

Xem chi tiết tại đây

4- Lớp ứng dụng Laser trong chuyên ngành Da liễu

Xem chi tiết tại đây