Hoạt động chungTin hoạt động

Thông báo tuyển sinh

1. Lớp “Tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ da” Khóa 1, Lớp “Căng chỉ trong thẩm mỹ da” Khóa 1, Lớp “Ứng dụng Botulium toxin trong thẩm mỹ da” Khóa 1: Xem chi tiết tại đây

2. Lớp Da liễu cơ bản khóa 3: Xem chi tiết tại đây

3. Lớp “Ứng dụng Laser trong chuyên ngành Da liễu Khóa 15”, Lớp “Liệu pháp Meso trong thẩm mỹ da” Khóa 6, Lớp “Phẫu thuật da trong chuyên ngành da liễu” Khóa 4 : Xem chi tiết tại đây

 

2 thoughts on “Thông báo tuyển sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *