Hoạt động chungThông báoTin hoạt động

Thông báo: Hướng dẫn quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học dùng cho xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Da liễu Trung ương

THÔNG BÁO

Hướng dẫn quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học dùng cho xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Da liễu Trung ương: Xem chi tiết tại đây