Tin hoạt động

Lễ ra mắt: Liên chi hội thầy thuốc Da liễu trẻ Việt Nam.

Posted

Trong đêm Gala dinner ngày 20/05/2022 của hội nghị, Liên chi hội Thầy thuốc Da liễu trẻ Việt Nam tổ chức ra mắt. Liên chi hội Thầy thuốc Da liễu trẻ Việt Nam được thành lập theo QĐ số 223 QĐ/TWH ngày 07/04/2022  trực thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Trong buổi lễ ra mắt, công bố quyết định số 232 QĐ/TWH về Ban thư kí và Thường trực liên chi hội Thầy thuốc Da liễu trẻ Việt Nam khóa I, nhiệm kì 2022- 2025 gồm các cá nhân có tên sau:

  1. BS. Đinh Hữu Nghị, Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương: Chủ tịch
  2. Thân Trọng Tùy, Phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương Phó chủ tịch
  3. BS Trần Nguyễn Ánh Tú, Phó khoa thẩm mĩ da, Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh: Phó chủ tịch
  4. Hoàng Văn Tâm, Bí thư đoàn thanh niên, Phó trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương: Phó chủ tịch
  5. BSCK I. Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó trưởng khoa Da liễu, bệnh viện Trung Ương Huế: Phó chủ tịch
  6. Bs Nguyễn Doãn Tuấn, Phòng đào tạo, Bệnh viện Da liễu Trung ương: ủy viên ban thư kí

Liên chi hội Thầy thuốc Da liễu trẻ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết những người hoạt động trong các lĩnh vực da liễu và liên quan, nhằm hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để không ngừng nâng cao kiến thức, trình độ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn, phát huy tiềm năng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp; tham gia tư vấn – phát hiện và giám sát xã hội về lĩnh vực Da liễu và liên quan; thực hiện tốt chiến lược, chương trình kế hoạch của ngành Da liễu và ngành y tế, đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước nhằm đóng góp cho hoạt động lĩnh vực Da liễu phát triển, hội nhập với các quốc gia trong khu vực và quốc tế.

TS.BS Đinh Hữu Nghị- Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện Da liễu Trung ương.
Bà Lê Thị Trang – Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Viết và đăng bài: Phòng Công tác xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *