Phòng Điều dưỡng

Tổ chức nhân sự:

Trưởng phòng: Ths. Phạm Tiến Dũng

Phó Trưởng phòng: Ths. Đào Duy Thành

02 Cử nhân điều dưỡng

Chức năng và nhiệm vụ

Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý chăm sóc người bệnh theo quy định, thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật và quy chế bệnh viện.
Xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh da liễu, quy trình kỹ thuật về chuyên môn.
Kiểm tra công tác vệ sinh, chỗng nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và đào tạo tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý, tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên.
Phối hợp với Phòng Đào tạo để tổ chức kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng. Ngoài ra điều dưỡng trưởng viện còn tham gia bố trí và điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý.
Phối hợp với khoa Dược và phòng Quản trị Vật tư thiết bị y tế, lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh. Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.
Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo lãnh đạo Bệnh Viện.