Khoa Điều trị bệnh da nam giới

Lịch sử hình thành

Khoa D3 là một khoa lâm sàng điều trị bệnh da người lớn nam giới, phát triển mở rộng từ phòng B12 khoa Da liễu bệnh viện Bạch Mai. Sau khi viện Da liễu Quốc gia thành lập thì tách thành khoa bệnh da nam giới, được phát triển mở rộng dần thành khoa D3 hiện nay

Tổ chức nhân sự

  • Khoa có 14 buồng bệnh gồm 55 giường bệnh và 4 phòng chức năng
  • Nhân lực của khoa có 25 cán bộ viên chức, trong đó có 8 bác sỹ ( hầu hết là thạc sỹ và chuyên khoa I trở lên), 15 Điều dưỡng (trong đó có 03 người trình độ đại học, 03 người trình độ cao đẳng) và 2 hộ lý
  • Khoa tiếp nhận điều trị các bệnh nhân da và hoa liễu từ tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Số lượng bệnh nhân được điều trị hàng năm từ 800 – 900 người. Tổng số ngày điều trị hàng năm khoảng 15.000 ngày. Không có sai sót về chuyên môn cũng như mọi quy định của Bệnh viện
  • Khoa cũng tham gia đầy đủ các chức năng khác của bệnh viện: công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, quản lý tài chính và đối ngoại
  • Khoa cũng tham gia đầy đủ tích cực các hoạt động đoàn thể xã hội của Công đoàn và đoàn thanh niên.

Đội ngũ y bác sỹ

Chúng tôi luôn đặt uy tín và chất lượng phục vụ người bệnh lên hàng đầu nhằm xứng đáng là bệnh viện đầu ngành về Da liễu trong cả nước