Thông báo

(Tiếng Việt) Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng làm việc đối với thí sinh trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức, Bệnh viện Da liễu Trung Ương 2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *