Khoa điều trị bệnh da nam giới

Ths.Bs Vũ Thị Phương Dung

Quá trình đào tạo:

  • Từ năm 1997-2003: Đại học Y Hà Nội.
  • Từ năm 2005-2006: Bác sĩ chuyên khoa định hướng da liễu Trường Đại Học Y Hà Nội.
  • Từ năm 2008-2010: Thạc sĩ Da liễu  Trường Đại học Y Hà Nội