Khoa điều trị bệnh da nam giới

Bs CKII Dương Thị Lan

      Quá trình đào tạo:

  • Năm 2000: Tốt nghiệp Bs đa khoa tại Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
  • Năm 2009: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Da liễu tại Học viện Quân Y
  • Năm 2018: Tốt nghiệp Bs chuyên khoa II chuyên ngành Da liễu tại Trường Đại học Y Hà Nội