Hoạt động Đảng - Đoàn thểTin hoạt động

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt, triển khai Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

            Thực hiện Kế hoạch số 137-KH/QU ngày 22/6/2018 của Quận ủy Đống Đa về Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, ngày 22/8/2018, Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tại Bệnh viện.


 ĐC.Nguyễn Hữu Sáu – Đảng ủy viên phụ trách tuyên giáo, phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị.

            Tham dự Hội nghị, về phía Bệnh viện có đồng chí Nguyễn Hữu Sáu – Đảng ủy viên phụ trách Tuyên giáo – Phó Giám đốc Bệnh viện; đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện. Báo cáo viên tại Hội nghị là Đại tá, Tiến sĩ Vũ Minh Thực – Báo cáo viên Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam cùng toàn thể các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Trưởng/phó khoa/phòng, điều dưỡng trưởng các khoa/phòng, Tổ trưởng/Tổ phó Công đoàn, các đồng chí là Đảng viên, quần chúng ưu tú của Bệnh viện Da liễu Trung ương.  


ĐC.Vũ Minh Thực trình bày nội dung Hội nghị.

           Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Minh Thực trình bày các nội dung chính của 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng:

  1. Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
  2. Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
  3. Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
           Các Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 7 là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, có mối quan hệ biên chứng với nhau, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

          Trong thời gian hơn hai tiếng đồng hồ, đồng chí Vũ Minh Thực đã tập trung, đi sâu vào phân tích những nội dung cốt lõi, nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các Đề án đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành Nghị quyết; từ đó giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú tại Bệnh viện có thể nắm rõ những điểm cơ bản trong nội dung của các Nghị quyết, đồng thời liên hệ với thực tiễn khi triển khai tại Bệnh viện Da liễu Trung ương để đảm bảo các nội dung của Nghị quyết được thực hiện một cách hiệu quả và thiết thực.


Toàn cảnh buổi Hội nghị.

           Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáu một lần nữa khẳng định và nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của các vấn đề được đưa ra tại Hội nghị trung ương 7, khóa XII của Đảng. Sau Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch về những vấn đề tiếp thu được từ buổi học tập, quán triệt đồng thời đưa ra phương hướng vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Về phía Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ tiếp tục xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ. Các chi bộ trong toàn Đảng bộ tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết có liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhằm nhanh chóng đưa các Nghị quyết tại Hội nghị trung ương 7, khóa XII của Đảng đi vào thực tiễn.


 

                                                                                                       Bài: Ths. Huỳnh Thị Đào
            Đảng uỷ viên Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương

Đăng bài và ảnh: Phòng CNTT&GDYT