Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bệnh viện Da liễu Trung ương về việc tổ chức đại hội các chi bộ, căn cứ các công văn hướng dẫn tổ chức đại hội của Đảng bộ cấp trên, chi bộ 2 đã tiến hành Đại hội chi bộ vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 12/7/2022.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 38-HD/QU ngày 31/5/2022 của Quận ủy Đống Đa về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 – 2025; dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bệnh viện Da liễu Trung ương, Đại hội chi bộ 2 đã diễn ra theo đúng trình tự, thủ  tục.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội hôm có đồng chí Nguyễn Văn Thường – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí đại diện đoàn thanh niên, công đoàn Bệnh viện cùng đại diện các chi ủy trong Bệnh viện. Đại hội có mặt 33 đảng viên (gồm 29 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị) trên tổng số 34 đảng viên được triệu tập (29 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị), vắng 01 đảng viên có lí do.

Đồng chí Nguyễn Văn Thường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc tới dự và chỉ đạo Đại hội

Toàn cảnh Đại hội chi bộ 2

Đại hội đã được nghe đồng chí Đào Hữu Ghi – Bí thư chi bộ 2 trình bày Báo cáo tổng kết công tác của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022-2025 và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy. Báo cáo đã nêu bật các thành tích mà chi bộ 2 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chi bộ 2 là chi bộ gồm các khoa/phòng: Khoa Khám bệnh, Khoa Bệnh da nam giới, Khoa Bệnh da phụ nữ và trẻ em, Khoa Điều trị nội trú ban ngày, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Phòng Điều dưỡng, Phòng Công tác xã hội. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ qua, các khoa/phòng thuộc chi bộ luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả kể cả trong công tác Đảng và công tác chính quyền, Ban Chi ủy luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc để công tác lãnh đạo các hoạt động của chi bộ đạt chất lượng và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ 2 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao hơn nữa vai trò xung kích, đi đầu của các đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đào Hữu Ghi – Bí thư chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kì 2020-2022

Ngoài ra, Đại hội cũng được nghe một số báo cáo tham luận của các đảng viên chi bộ 2. Các ý kiến tham luận đều nhất trí với báo cáo tổng kết công tác Đảng, Báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022– 2025.

Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả Đại hội chi bộ 2 đã bầu được Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022– 2025 như sau:

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thùy: Bí thư chi bộ
  2. Đồng chí Hoàng Thị Phượng: Phó Bí thư chi bộ
  3. Đồng chí Quách Thị Hà Giang: Chi uỷ viên
  4. Đồng chí Phạm Tiến Dũng: Chi uỷ viên
  5. Đồng chí Nguyễn Minh Thu: Chi uỷ viên

 Đại hội chi bộ 2 Bệnh viện Da liễu Trung ương đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội được thông qua với 100% đảng viên nhất trí.

Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, khẩn trương

Đồng chí Nguyễn Văn Thường chúc mừng Chi ủy chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022-2025

Đại diện các chi bộ Đảng bộ Bệnh viện chúc mừng Chi ủy chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022-2025

 

Viết và đăng bài: Phòng Công tác xã hội