Tuyên truyền đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Posted Posted in Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Tin hoạt động

Thực hiện công văn số 45-HD/QU ngày 11/9/2018 của Quận ủy Đống Đa về việc Tuyên truyền  Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII;      Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt […]

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt, triển khai Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Posted Posted in Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Tin hoạt động

            Thực hiện Kế hoạch số 137-KH/QU ngày 22/6/2018 của Quận ủy Đống Đa về Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, ngày 22/8/2018, Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức […]

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2018)

Posted Posted in Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Tin hoạt động

       Thực hiện công văn số 147-CV/TG ngày 16/7/2018 của Quận ủy Đống Đa về việc Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo;      Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm – một chặng đường vẻ vang của ngành Tuyên giáo, phát huy truyền thống […]

Ban Chấp hành công đoàn Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc

Posted Posted in Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Tin hoạt động

Thực hiện Công văn số 795/TLĐ ngày 26/4/2018 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và công văn số 167/CĐYT của Công đoàn y tế Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Chấp hành công đoàn […]

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Posted Posted in Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Tin hoạt động

     Những năm gần đây, thiên tai trên thế giới và khu vực diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, là một trong những mối lo lớn nhất của nhân loại. Ở nước ta, thiên tai diễn ra nghiêm trọng, có yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo với […]

Phương án và kế hoạch huấn luyện bảo vệ Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2018

Posted Posted in Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Tin hoạt động

     Bệnh viện Da liễu Trung ương là nơi hằng ngày có rất nhiều người thường xuyên ra/vào (trong đó có cả đối tượng tội phạm), vì vậy việc giám sát khu vực hoạt động của các đối tượng rất khó đối với lực lượng bảo vệ. Tình hình an ninh tại Bệnh viện tương […]

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948 – 11/6/2018)

Posted Posted in Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Tin hoạt động

        Thực hiện Hướng dẫn số 41 – HD/QU ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa về việc Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018);Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng […]

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt một số nội dung thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Posted Posted in Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Tin hoạt động

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018: “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN […]