Trung tâm thử nghiệm lâm sàng – Bệnh viện Da liễu Trung ương trình hội đồng đạo đức cấp bộ về Thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm thuốc điều trị vảy nến thể mủ toàn thân (Mã số nghiên cứu: 1368-0027).

Posted Posted in Cập nhật chuyên môn, Tin hoạt động

Ngày 24/06/2020, Trung tâm thử nghiệm lâm sàng – Bệnh viện Da liễu Trung ương có đoàn làm việc với hội đồng đạo đức cấp Bộ tại Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, đoàn làm việc gồm có: – PGS. TS. Lê Hữu Doanh, Phó giám đốc bệnh viện Da […]