LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC NGHIÊN CỨU BỘT CHỈ ULTRA COL VÀ SỬ DỤNG CHỈ ULTRA V LIFT TRONG ĐIỀU CHỈNH GƯƠNG MẶT

Posted Posted in Hoạt động chung, Phòng hợp tác quốc tế, Tin hoạt động

Ngày 21/12/2019, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã diễn ra lễ ký kết hợp tác  nghiên cứu bột chỉ Ultra Col và sử dụng chỉ Ultra V Lift trong điều chỉnh gương mặt giữa Bệnh viện Da liễu Trung ương và Công ty Cuộc Sống Tươi Đẹp – đơn vị nhập khẩu và […]