HỘI NGHỊ DA LIỄU ĐÔNG DƯƠNG LẦN THỨ 4

Posted Posted in Hội nghị - Hội thảo, Hội nghị Da liễu Đông Dương lần thứ 4, Tin hoạt động

Từ 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2019 đã diễn ra Hội nghị Da liễu Đông Dương lần thứ 4 tại Viêng Chăn, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LÀO. Ban tổ chức Hội nghị gồm có Hội Da liễu Việt Nam (Vietnamese Society Of Dermatology And Venereology), Trung tâm Da […]