Bệnh Luput đỏ

Posted Posted in Chuyên môn

Bệnh luput ban đỏ Danh từ Luput ban đỏ (Lupus Erythematosus) được sử dụng từ lâu để mô tả một số bệnh ở mặt như đỏ da, loét, teo da…Trải qua nhiều thời kỳ, các tên gọi khác nhau được thay thế  như Luput đỏ cấp, bán cấp, kinh diễn, hay Luput đỏ hình […]

Mối liên quan giữa các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) và nhiễm HIV/AIDS. Các giải pháp phòng chống

Posted Posted in Chuyên môn

 Cùng với sự gia tăng của STD, đại dịch HIV/AIDS cũng lan tràn khắp thế giới. Tại Hoa Kỳ, sự lan truyền HIV qua đường tình dục diễn ra song hành với sự gia tăng của một số bệnh STD như giang mai, herpes, chlamydia, HPV (Human Papilloma Virus) … Ở châu Phi, tỉ […]