Giới thiệu

Thông tin chung

 

Ngày 29/10/2019, Bệnh viện Da liễu Trung ương được Bộ Y tế cấp chứng nhận "Thực hàn tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)" và chính thức trở thành Bệnh viện công lập đầu tiên có chức năng, khả năng thử nghiệm tất cả các loại thuốc, đặc biệt là thuốc mới trên thế giới khi về Việt Nam.

Để đáp ứng được những yêu cầu chức năng, nhiệm vụ trên, Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng - Bệnh viện Da liễu Trung ương chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 03/01/2020.

Tổ chức nhân sự
 • TS. BS. Vũ Nguyệt Minh - Phó Giám đốc.
 • TS. BS. Vũ Huy Lượng - Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm.
 • Ths. BS. Nguyễn Thị Huyền Thương - Chuyên viên.
 • CN. Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên.
 • DS. Nguyễn Thị Thu Trang - Chuyên viên.
Hội đồng chuyên môn
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Thường
  Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương; Chủ nhiệm bộ môn Da liễu trường Đại học Y Hà Nội.
 • GS.TS. Trần Hậu Khang
  Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Da liễu châu Á; Nguyên Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương; Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Da liễu trường Đại học Y Hà Nội
 • GS.TS. Nguyễn Hữu Sáu
  Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương; Phó Chủ nhiệm bộ môn Da liễu trường Đại học Y Hà Nội
 • PGS.TS. Lê Hữu Doanh
  Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương; Phó Chủ nhiệm bộ môn Da liễu trường Đại học Y Hà Nội
 • PGS.TS. Phạm Thị Lan
  Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Bệnh viện Da liễu trung ương
  Giảng viên chính bộ môn Da liễu trường Đại học Y Hà Nội
 • TS.BS. Vũ Nguyệt Minh
  Phó giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng
  Giảng viên Bộ môn Da liễu trường Đại học Y Hà Nội
 • TS.BS. Vũ Huy Lượng
  Phó giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng
  Giảng viên Bộ môn Da liễu trường Đại học Y Hà Nội
Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng
 • Trung tâm thử nghiệm lâm sàng là trung tâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện công tác thử nghiệm lâm sàng trong bệnh viện.
 • Triển khai các nghiên cứu TNLS của Bệnh viện theo đúng thực hành lâm sàng tốt (GCP) và các qui định về thử thuốc trên lâm sàng của Bộ Y tế.
Nhiệm vụ
 • Thực hiện, triển khai và hỗ trợ các nghiên cứu TNLS do Trung tâm xây dựng hoặc phối hợp, cụ thể:
  • Tư vấn các trình tự và thủ tục hồ sơ cần thiết cho việc xin phép đối với các đề tài TNLS do các khoa, phòng của Bệnh viện trực tiếp liên hệ với nhà tài trợ.
  • Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu trong bệnh viện thông qua việc cung cấp:
   - Hỗ trợ hồ sơ theo dõi nghiên cứu được tài trợ
   - Hỗ trợ kỹ thuật như phân tích thống kê
   - Hỗ trợ hành chính như cung cấp trợ lý nghiên cứu và điều phối viên nghiên
   cứu
   - Hỗ trợ cơ sở vật chất như công nghệ thông tin, phần mềm thống kê, và văn
   phòng làm việc
  • Theo dõi, báo cáo cho lãnh đạo Bệnh viện, HĐĐĐ cơ sở và Bộ Y tế tiến độ triển khai tất cả các TNLS do Bệnh viện triển khai thực hiện khi có yêu cầu.
  • Quản lý hồ sơ nghiên cứu (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử)
  • Xây dựng và triển khai các khóa đào tạo về GCP, GLP, phương pháp nghiên cứu và thống kê y sinh học cho đội ngũ nghiên cứu viên, đảm bảo 100% cán bộ tham gia nghiên cứu của Bệnh viện đều có chứng chỉ GCP do Bộ Y tế
  • Hỗ trợ Hội đồng đạo đức của Bệnh viện trong việc tiến hành thanh tra, giám sát các TNLS.
  • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm thử nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện trong hệ thống Da liễu.
 • Đào tạo
  • Phối hợp vơi Bộ Y tế triển khai các khóa đào tạo về thực hành kaam sàng tốt (GCP), thực hành phòng xét nghiệm tốt (GLP) và các chứng chỉ khác.
  • Triển khai và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo về nghiên cứu khoa học: thiết kế nghiên cứu, quản lý số liệu, phân tích số liệu và thống kê y sinh học, viết bài báo quốc tế.
  • Chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật về thử nghiệm lâm sàng cho các Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện khác trong mạng lưới da liễu.
 • Hợp tác trong nước và quốc tế
  • Hợp tác và phối hợp với các bệnh viện, tổ chức khác để triển khai các thử nghiệm lâm sàng.
  • Kết nối với các đối tác quốc tế để thu hút và triển khai các dự án thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong da liễu.
Tầm nhìn, sứ mệnh
Sứ mệnh
 • Thực hiện và hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương và các đơn vị Da liễu trong hệ thống.
 • Kết nối với các đối tác quốc tế và trong nước nhằm đem lại các phương pháp điều trị mới, hiệu quả áp dụng vào điều trị bệnh Da liễu Trung Ương.
Tầm nhìn

Trở thành trung tâm thử nghiệm lâm sàng hàng đầu tại Việt Nam

Giá trị cốt lõi

An toàn - Chính xác - Trung thực