Hoạt động chungThông báoTin hoạt động

Thông báo tuyển sinh

Lớp định hướng chuyên khoa Da liễu khóa 6: Xem chi tiết tại đây

Lớp xét nghiệm nấm và ký sinh trùng gây bệnh da khóa 8: Xem chi tiết tại đây

Lớp ứng dụng Laser trong chuyên ngành da liễu khóa 12: Xem chi tiết tại đây

Lớp phẫu thuật da cơ bản khóa 2: Xem chi tiết  tại đây

Lớp chăm sóc da thẩm mỹ khóa 6: Xem chi tiết tại đây

Lớp xét nghiệm vi sinh cơ bản trong chuyên ngành da liễu khóa 2: Xem chi tiết tại đây

Lớp giải phẫu cơ bản trong da liễu khóa 3: Xem chi tiết tại đây