Khoa Dược

Lịch sử hình thành

Khoa Dược Bệnh viện Da liễu Trung ương được tách ra khỏi khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai từ cuối 2006. Từ lúc khoa Dược chỉ có một tổ pha chế thô sơ đến nay đã trở thành một khoa Dược lớn mạnh gồm 04 tổ chuyên môn sâu đáp ứng mọi công tác dược của bệnh viện: Dược lâm sàng, Dược cấp phát, Dược pha chế, Tổng kho.

Tổ chức nhân sự

Gồm 38 người: - 01 Dược sĩ CKII - 02 Thạc sỹ Dược - 09 Dược sỹ - 20 Dược sỹ cao đẳng - 05 Dược sỹ trung cấp - 01 Dược tá Khoa Dược gồm 04 tổ chuyên môn sâu: Dược lâm sàng, Dược cấp phát, Dược pha chế, Tổng kho.

Chức năng & Nhiệm vụ

Khoa Dược là một khoa quan trọng trong viện ngoài đảm bảo công tác chuyên môn còn lưu tâm đến vấn đề hoạch toán kinh tế cho viện.
 • Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác Dược.
  • Căn cứ vào kế hoạch chung của Bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện.
 • Tổ chức xuất, nhập, thống kê, thanh quyết toán và theo dõi quản lý tiêu chuẩn kinh phí sử dụng thuốc, hóa chất sinh phẩm và đảm bảo chính xác theo đúng quy định hiện hành.
 • Kiểm tra việc bảo quản xuất nhập thuốc, hóa chất và sinh phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế công tác khoa Dược và quy định của Nhà nước.
 • Thông tin kịp thời các loại thuốc, hóa chất và sinh phẩm mới. Hướng dẫn sử dụng an toàn hợp lí, có hiệu quả các loại thuốc, hóa chất và sinh phẩm cho các khoa trong bệnh viện.
 • Tổ dược lâm sàng:
  • Duyệt thuốc cho các khoa phòng chống thất thu.
  • Thông báo những thuốc mới để bác sỹ thay thế.
  • Kiểm tra việc thực hiện quy chế sử dụng thuốc an toàn hiệu quả hợp lý với duyệt trên máy.
 • Tổ cấp phát:
  • Cung ứng đầy đủ thuốc cho nhu cầu điều trị nội trú đảm bảo tốt nguyên tắc dược chính các thủ tục pháp lý.
  • Hàng tháng khoa Dược đều thông báo tình hình sử dụng thuốc cho các khoa phòng để các bác sỹ nắm được và dự trù cho sát.
  • Cấp phát đầy đủ thuốc cho nhu cầu điều trị nội trú bảo hiểm ngọai trú và chương trình STD.
 • Tổng kho hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao:
  • Cung ứng đầy đủ Vật tư tiêu hao đảm bảo chất lượng nhập - xuất báo cáo theo đúng quy chế của Bộ.
 • Pha chế đầy đủ kịp thời đảm bảo chất lượng thuốc pha chế phục vụ nội ngoại trú và chương trình Phong.
Khoa Dược đã hoàn tất hệ thống kho theo quy định. Hoạt động của khoa Dược được Bộ y tế đánh giá là tốt đáp ứng mọi công tác dược của bệnh viện.