History
  • The Internal Medicine – Dermatology was established on February 1954 and University of Medicine and Pharmacy was established in Viet Bac mountain area. Prof. Dang Vu Hy with his 45 staffs took responsibility for Dermatology Department of Bach Mai Hospital on October 1954.
  • Prof. Dang Vu Hy was the head of Dermatology Department of Bach Mai Hospital and Hanoi Medical University. Prof. Le Kinh Due – Vice Head of Dermatology Department.
  • Prof. Le Tu Van became Vice Head of Dermatology Department of Bach Mai Hospital.
  • Giáo sư Lê Kinh Duệ được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm khoa Da liễu Bệnh viện Bạch Mai kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu trường Đại học Y Hà Nội. Giáo sư Lê Tử Vân giữ chức Phó Chủ nhiệm khoa, Phó Chủ nhiệm Bộ môn. Giáo sư Nguyễn Thị Đào – Làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Prof. Le Kinh Due became Head of Dermatology Department of Bach Mai Hospital and Hanoi Medical University. Prof. Le Tu Van and Prof. Nguyen Thi Dao were Vice Heads.
  • Ministry of Health made decision No. 70/BYT-QL on establishing Vietnam Dermatology Hospital – under the control of Ministry of Health.
  • The Prime Minister issued Decision No. 486/QD-TTg on establishing the National Dermatology Hospital under the control of Ministry of Health.
  • Ministry of Health issued decision No 4453/QĐ-BYT on renaming National Dermatology Hospital into National Hospital of Dermatology and Venereology.