Khoa Xét nghiệm vi sinh, nấm, ký sinh trùng

Lịch sử hình thành

Khoa Xét nghiệm Vi sinh, Nấm, Ký sinh trùng được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 trên cơ sở tách từ Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Da liễu Trung ương. Vị trí của Khoa ở tầng 5 và tầng 4 tòa nhà Kĩ thuật cao của Bệnh viện.

Tổ chức nhân sự

Nhân lực của khoa:

  • - Tổng số nhân viên: 21
  • - Tiến sỹ y học: 03
  • - Tiến sỹ-BS: 01
  • - Bác sỹ: 03
  • - Kỹ thuật y hạng III: 13
  • - Kế toán trả kết quả: 01
  • - Hộ lý: 1

2. Kỹ thuật đang thực hiện tại Khoa Xét nghiệm Vi sinh, Nấm, Ký sinh trùng

3. Một số hình ảnh máy móc và kĩ thuật xét nghiệm

Máy ELISA
Máy ELISA
Nuôi cấy phân lập vi khuẩn
Nuôi cấy phân lập vi khuẩn