Khoa Gây mê hồi sức

Lịch sử hình thành

Khoa Gây mê hồi sức thành lập ngày 01/8/2020.

Tổ chức nhân sự

Hiện tại khoa có 13 cán bộ, trong đó có
- ThS. Bs. Nguyễn Ngọc Dự – Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa

- Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Hoàng Thị Thơm

-01 Ths.Bs, 02 Bs

-03 CN Điều dưỡng, 02 Điều dưỡng cao đẳng, 02 Điều dưỡng Trung cấp

-01 Hộ lý

Chức năng & Nhiệm vụ

  1. Chức năng

Khoa gây mê hồi sức là khoa lâm sàng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, giúp Giám đốc bệnh viện thực hiện công tác gây mê hồi sức, chống đau trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê- hồi sức, chống đau trước trong và sau mổ đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp nhận khám trước mổ, tư vấn phương pháp vô cảm, các tai biến có thể gặp trong gây mê hồi sức, tư vấn các biện pháp chống đau sau mổ cho tất cả các bệnh nhân phẫu thuật, thủ thuật có gây mê.

- Phối hợp các khoa lâm sàng trong bệnh viện tiến hành cấp cứu nội viện, điều trị hồi sức bệnh nhân nặng và giảm đau cho bệnh nhân điều trị nội trú.

- Phối hợp các khoa trong bệnh viện, duy trì, phát triển những kỹ thuật, đề tài chuyên sâu phục vụ việc chẩn đoán và điều trị.

- Cử cán bộ công nhân viên chức đi học các lớp đào tạo ngắn hạn liên quan đến hoạt động của khoa như: cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao, gây tê vùng trong phẫu thuật, chống đau sau mổ…

- Nghiên cứu và áp dụng phương pháp gây mê hồi sức, chống đau hiện đại vào điều trị bệnh nhân trong và ngoài bệnh viện.

2.2. Nghiên cứu khoa học

- Tham gia các đề tài cơ sở, tiến hành thực hiện các đề tài liên quan đến gây mê hồi sức và chống đau.

- Phối hợp với phòng đào tạo và các khoa phòng khác, tham gia nghiên cứu các đề tài cấp bộ và cấp nhà nước của Bệnh viện.

2.3. Đào tạo, tập huấn:

- Phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội, tham gia đào tạo các đối tượng bác sỹ, điều dưỡng về gây mê hồi sức, chống đau trong da liễu, thẩm mĩ.

- Đào tạo các đối tượng gửi về học kèm cặp.

2.4. Chỉ đạo tuyến:

Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến tham gia đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật gây mê hồi sức, chống đau trong phẫu thuật thủ thuật bệnh lý về da và phẫu thuật thẩm mĩ cho các bệnh viện chuyên khoa da liễu tuyến dưới.

2.5. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức y tế quốc tế và các nhà khoa học ngoài nước nhằm trao đổi, học tập chuyên môn, thực hiện các đề tài liên kết.

2.6. Quản lý bệnh viện:

Thực hành tiết kiệm; quản lý an toàn thiết bị được giao.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện phân công.