Hội Da Liễu Việt Nam

Các thành viên - Ban chấp hành Hội Da liễu Việt Nam

PGS.TS Trần Hậu Khang, Chủ tịch Hội Da liễu,
TS Nguyễn Duy Hưng, Tổng thư ký Hội.
PGS.TS Trần Hậu Khang được bầu làm ủy viên BCH Tổng hội Y học Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2011 – 2015.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM

Được sự cho phép của Bộ Nội vụ, trong hai ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2011 - 2015
- Đoàn Chủ tịch: GS Phạm Song, Viện sỹ Dương Quang Trung, Ts Trần Hữu Thăng.
- Thư ký: GS.TS Trần Quỵ, TS Đào Thị Ngọc Lan
- Thành phần đại biểu dự:
· Bộ Y tế: Thứ trưởng PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên
Thứ trưởng PGS.TS Nguyễn Viết Tiến
LS Đoàn Hữu Đủ, Phó vụ trưởng vụ TCCB
· VUSTA: TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch
BS Đỗ Thị Vân, Trưởng ban Tổ chức
· TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
Đ/c Nguyễn Dương Châu, Phó vụ trưởng vụ TC MTTQ
Tham dự Đại hội có: 251 đại biểu đại diện cho 44 Hội chuyên khoa Trung ương và 61 Hội y học tỉnh/thành phố.
1-Báo cáo công tác nhiệm kỳ: GS Phạm Song
- Từ điển BKYHVN hoàn thành giai đoạn I.
- Các hoạt động khoa học của Tổng hội Y học.
- Các hoạt động khoa học của các Hội địa phương.
- Phản biện xã hội trong đó có Luật KCB,…
- Phản biện tham luận với Ban tuyên giáo, Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.
- Hoạt động tăng cường tài chính.
- Tổ chức Hội nghị Masean.
- Tăng cường quan hệ với các cơ quan.
- Nâng cấp tạp chí khoa học và hoạt động online.
- Đối ngoại nhân dân với Masean (Hiệp hội y học các nước Đông Nam Á), với WMA (Hội y học thế giới) và các hội y học các nước bạn.
- Báo cáo tài chính.
Kết luận: với 10 nhiệm vụ của BCH Tổng hội nhiệm kỳ XIV đã hoàn thành tốt, trong đó nổi bật nhất là Từ điển Bách khoa Y học. Nhiều Hội trung ương và địa phương tổ chức thành công Hội nghị khoa học, Đại hội đại biểu Hội. Tổ chức thành công Hội nghị Masean giữa nhiệm kỳ vào năm 2007 tại Hà Nội. Tăng được ngân sách hoạt động của Hội, phản biện tư vấn được đẩy mạnh, chủ động hơn, quan hệ với Bộ y tế, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc VN ngày càng gắn bó, hầu hết các Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao vai trol của Hội.
- Phương hướng: 6 vấn đề, 11 mục tiêu cụ thể, 6 giải pháp chính đã được đưa ra trong báo cáo.
2-Kiểm điểm của BCH:
- Giữ vững sinh hoạt
- Báo cáo thường xuyên hoạt động của THYHVN với Mặt trận TQVN
- Hội nghị Masean
- Cùng 33 Hội thành viên hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
- Tăng cường tài chính cho Tổng hội.
- Quan hệ quốc tế
- Xuất bản và phát hành các Tạp chí y học
- Sửa đổi điều lệ Tổng hội nhiệm ký 2011-2015.
3-Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu đại hộ: GS Hoàng Bảo Châu
BCH cũ: 108
Số đại biểu: 251 tham dự Đại hội
Không tái cử: 34
Số Đại biểu đề cử vào BCH: 119 và 12 do BCH khoá XIV giới thiệu. Ban cán sự Bộ Y tế cử PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên tham gia BCH.
Các đại biểu đủ tư cách dự Đại hội THYHVN.
4-Báo cáo sửa đổi Điều lệ THYH: GS.TS Nguyễn Vượng dự thảo lần thứ 9
Bao gồm 7 chương 22 điều
PHẦN BẦU BCH TỔNG HỘI
- GS Phạm Song: báo cáo tiêu chuẩn bầu vào BCH Tổng hội, những nguyên tắc và tiêu chuẩn cơ bản.
- Ths Nguyễn Quốc Trường: đọc thông qua danh sách đề cử vào BCH Tổng hội Y học khoá XV (tổng số 119). PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên do Ban cán sự Đảng Bộ Y tế giới thiệu.
- Đại hội nhất trí thống nhất danh sách 119 vị theo hình thức hiệp thương.
- Bầu Ban thường vụ: Đại hội thống nhất số lượng Ban thường vụ là 29 người.
- Ban kiểm phiếu gồm: BS Nguyễn Văn Vy (Hội Y học Hải Phòng), BS Bùi Thị Hiệp (Hội y học Hà Nội), BS Nguyễn Ngọc Thành (Hội Y học Thanh Hoá)
- GS.VS Phạm Song thông qua danh sách đề cử vào các chức danh chủ chốt (Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực và Tổng thư ký)
- Ban kiểm phiếu làm việc và BCH XV tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt và Ban thường vụ, Ban kiểm tra.
Kết quả bầu lãnh đạo chủ chốt:
Chủ tịch:
GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng: 71/103 ~ 68,9%
GS.VS Phạm Song: 32/103 ~ 31,1%
- Kết quả: GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng trúng chức danh Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam khoá XV
Phó Chủ tịch thường trực:
TS Trần Hữu Thăng (60/104 ~ 57,7%)
GS.TS Lê Ngọc Trọng (44/104 ~ 42,3%)
- Kết quả: TS Trần Hữu Thăng trúng chức danh Phó Chủ tịch thường trực Tổng hội Y học Việt Nam khoá XV.
Tổng thư ký:
Ths Nguyễn Quốc Trường (62/104 ~ 59,6%)
GS.TS Nguyễn Vượng (42/104 ~ 40,4%)
- Kết quả: Ths Nguyễn Quốc Trường trúng chức danh Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam khoá XV
- Bầu các Phó Chủ tịch Tổng hội Y học: PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, VS.TS Dương Quang Trung, GS.TS Phạm Thị Minh Đức, GS.TS Lê Gia Vinh.
- Bầu Ban kiểm tra gồm 4 vị: GS.TS Nguyễn Khánh Trạch, GS.TS Phạm Thị Minh Đức, GS.TS Công Quyết Thắng, TS Vũ Dương.
Hội Da liễu có 02 đại biểu tham dự Đại hội: PGS.TS Trần Hậu Khang, Chủ tịch Hội Da liễu, TS Nguyễn Duy Hưng, Tổng thư ký Hội. PGS.TS Trần Hậu Khang được bầu làm ủy viên BCH Tổng hội Y học Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2011 – 2015.