NATIONAL HOSPITAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY CONGRATULATE NEW PROFESSOR IN 2019

Posted Posted in Tin hoạt động

According to the results of the Admission for Professors and Associate Professors of the State Council for Professors Title of Viet Nam in 2019, there were 73 teachers who achieved the title of Professor. In particular, the National Hospital of Dermatology and Venereology was honored to receive the new professor Prof. Dr. Nguyen Huu Sau […]

Thông báo tổ chức Chương trình đào tạo y khoa liên tục chủ đề “Cập nhật điều trị sẹo lõm trứng cá”

Posted Posted in Hoạt động chung, Tin hoạt động

Nhằm mục đích cập nhật kiến thức về điều trị sẹo lõm trứng cá, Bệnh viện Da liễu Trung ương Thông báo thay tổ chức Chương trình đào tạo y khoa liên tục chủ đề “Cập nhật điều trị sẹo lõm trứng cá” : 1. Thời gian: Ngày 04/1/2020 2. Địa điểm: Hội trường tầng […]

Week of specialized examination of purulent sweat gland disease

Posted Posted in Tin hoạt động

National Hospital of Dermatology and venereology pleased to inform: From 15th December 2019 to 30th December 2019, the Hospital will receive examination and counseling for patients with purulent sweat gland inflammation at the Department of Cosmetic Surgery and Rehabilitation. Concepts Purulent sweat gland inflammation (Hidradenitis Suppurativa) is a chronic infectious skin disease in areas where […]

Thông báo: Tổ chức và xác nhận thực hành Khám bệnh, chữa bệnh cho Bác sĩ khóa 1

Posted Posted in Hoạt động chung, Tin hoạt động

Căn cứ Quyết định 1746/QĐBYT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương; Căn cứ Nghị định 109/2016-NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép […]